1.
young
Ak ešte u nás nemáte založený email jednoducho si ho bezplatne zaregistrujete.
2.
youngplus
Založte email vašim rodičom,
alebo osobe, ktorú chcete ochrániť.
3.
young
Pomocou funkcie rodičovská kontrola, spárujete váš email s druhou osobou.
4.
young-old
Sledovaním mailov spárovanej schránky, predídete kybernetickým útokom, podvodom a zneužitiu citlivých údajov.